نام و اصطلاحات ضربات و تکنیک های پرشی پا در رشته کیک بوکسینگ

نام و اصطلاحات ضربات و تکنیک های پرشی پا در رشته کیک بوکسینگ

امروزه در هر سبک از ورزشهای رزمی شاهد ضربات مختلفی از پا هستیم  امروز برای شما نام ضربات پا را در کیک بوکسینگ را برای شما شرح میدهیم برای مشاهده به ادامه مطالب بروید   jumping front kick  لگد پرنده با سينه پا از جلو jumping front house kick  لگد پرنده با روی پا jumping round back kick  لگد چرخشی پرشی از پشت jumping back kick لگد پرشی با پاشنه پا به پشت jumping knee kick  لگد پرشی با زانو jumping side kick لگد پرشی با تيغه پا از پهلو jumping front knee kick لگد پرنده…

ضربه پا,ضربه پا در کیک بوکسینگ,

razm-renger

رزمی کده
نام و اصطلاحات ضربات و تکنیک های پرشی پا در رشته کیک بوکسینگ
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت