رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://razm.rengergame.ir/

تقویت عضلات کول

بار فیکس یکی از بهترین حرکت های بدن سازی میباشد که بسیاری از افرادورزشکار و بدنساز از آن استفاده میکنند زیرا با فیکس حرکتی است که هم عضلات را حجم میدهد وهمبه جرعت میتوان گفت بیشتر عضلات بدن را درگیر میکند و باید جزو اصلی ترین تمرین های یک ورزشکار از ابتدای دوران وروز های آغازین ورزش انجام شود فواید این ورزش محبوب به شرح ذیل میباشد: -افزایش قدرت عضلانی دستها -افزایش استقامت عضلانی -افزایش حجم خارجی بدن -تقویت کننده عضلات زیر بغل -استفاده از تمام بدن -تقویت قسمت مرکزی بدن(فیله و شکم) -تقویت کول -تقویت…

بار فیکس یکی از بهترین حرکت های بدن سازی میباشد که بسیاری از افرادورزشکار و بدنساز از آن استفاده میکنند زیرا با فیکس حرکتی است که هم عضلات را حجم میدهد وهمبه جرعت میتوان گفت بیشتر عضلات بدن را درگیر میکند و باید جزو اصلی ترین تمرین های یک ورزشکار از ابتدای دوران وروز های آغازین ورزش انجام شود فواید این ورزش محبوب به شرح ذیل میباشد: -افزایش قدرت عضلانی دستها -افزایش استقامت عضلانی -افزایش حجم خارجی بدن -تقویت کننده عضلات زیر بغل -استفاده از تمام بدن -تقویت قسمت مرکزی بدن(فیله و شکم) -تقویت کول -تقویت…

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
فواید حرکت بینظیر بارفیکس
متن مطلب :

بار فیکس یکی از بهترین حرکت های بدن سازی میباشد که بسیاری از افرادورزشکار و بدنساز از آن استفاده میکنند زیرا با فیکس حرکتی است که هم عضلات را حجم میدهد وهمبه جرعت میتوان گفت بیشتر عضلات بدن را درگیر میکند و...

ادامه در ادامه مطلب

ادامه مطلب گزارش کد : 3

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج