close
تبلیغات در اینترنت
طناب باعث لاغری

رزمی کده-دهکده بزرگ رزمی

http://razm.rengergame.ir/

طناب باعث لاغری

درتحقیقاتی که در مرکز تناسب اندام در دانشگاه ایلی نویز صورت گرفت از شرکت کنندگان خواسته شد در طول یک هفته به مدت 5روز و طی 60 دقیقه در 5مرحله به هر میزان که میتوانند طناب بزنند نتیجه این تحقیق بسیار شگفت انگیز بود وتغییرات فیزیکی ذیل حاصل گردید: -افزایش نیروی زانو وپا -افزایش اندازهی ماهیچه ساق پا -توانایی پرش بهتر(برخی ها میتوانستن5/11سانتی متر بیشتر بپرند) -افزایش سرعت دردویدن   مزایای طناب زدن:

درتحقیقاتی که در مرکز تناسب اندام در دانشگاه ایلی نویز صورت گرفت از شرکت کنندگان خواسته شد در طول یک هفته به مدت 5روز و طی 60 دقیقه در 5مرحله به هر میزان که میتوانند طناب بزنند نتیجه این تحقیق بسیار شگفت انگیز بود وتغییرات فیزیکی ذیل حاصل گردید: -افزایش نیروی زانو وپا -افزایش اندازهی ماهیچه ساق پا -توانایی پرش بهتر(برخی ها میتوانستن5/11سانتی متر بیشتر بپرند) -افزایش سرعت دردویدن   مزایای طناب زدن:

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
فواید و مزایای طناب زدن
متن مطلب :

این مطلب امروز برای شما عزیزانی است که به طناب زدن که یک ورزش ویک حرکت فوق العاده در ورزش است با فواید آن آشنا خواهید شد و از این پس این کار را با شوق دو چندان انجام خواهید داد.درتحقیقاتی که در مرکز تناسب اندام در دانشگاه ایلی نویز صورت گرفت از شرکت کنندگان خواسته شد در طول یک هفته به مدت 5روز و طی 60 دقیقه در 5مرحله به هر میزان که میتوانند طناب بزنند نتیجه این تحقیق بسیار شگفت انگیز بود وتغییرات فیزیکی ذیل حاصل گردید

ادامه مطلب گزارش کد : 11

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج