close
تبلیغات در اینترنت
طناب زدن

طناب زدن

درتحقیقاتی که در مرکز تناسب اندام در دانشگاه ایلی نویز صورت گرفت از شرکت کنندگان خواسته شد در طول یک هفته به مدت 5روز و طی 60 دقیقه در 5مرحله به هر میزان که میتوانند طناب بزنند نتیجه این تحقیق بسیار شگفت انگیز بود وتغییرات فیزیکی ذیل حاصل گردید: -افزایش نیروی زانو وپا -افزایش اندازهی ماهیچه ساق پا -توانایی پرش بهتر(برخی ها میتوانستن5/11سانتی متر بیشتر بپرند) -افزایش سرعت دردویدن   مزایای طناب زدن:

طناب زدن,مزایای طناب زدن,چرا طناب زدن,طناب باعث لاغری,روش صحیح طناب زدن,طناب زدن برای لاغری شکم وپهلو,طناب زدن و فواید طناب زدن در بدنسازی,

razm-renger

رزمی کده
طناب زدن
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت