close
تبلیغات در اینترنت
طناب زدن و فواید طناب زدن در بدنسازی

طناب زدن و فواید طناب زدن در بدنسازی

درتحقیقاتی که در مرکز تناسب اندام در دانشگاه ایلی نویز صورت گرفت از شرکت کنندگان خواسته شد در طول یک هفته به مدت 5روز و طی 60 دقیقه در 5مرحله به هر میزان که میتوانند طناب بزنند نتیجه این تحقیق بسیار شگفت انگیز بود وتغییرات فیزیکی ذیل حاصل گردید: -افزایش نیروی زانو وپا -افزایش اندازهی ماهیچه ساق پا -توانایی پرش بهتر(برخی ها میتوانستن5/11سانتی متر بیشتر بپرند) -افزایش سرعت دردویدن   مزایای طناب زدن:

طناب زدن,مزایای طناب زدن,چرا طناب زدن,طناب باعث لاغری,روش صحیح طناب زدن,طناب زدن برای لاغری شکم وپهلو,طناب زدن و فواید طناب زدن در بدنسازی,

razm-renger

رزمی کده
طناب زدن و فواید طناب زدن در بدنسازی
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت